slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

Koncentráty BIC AF

Po zavedení dialyzačních koncentrátů acidifikovaných kyselinou citrónovou s malým zbytkovým obsahem octanu sodného (Citrasate®) do klinické praxe představují bezacetátové koncentráty s kyselinou citrónovou BIC AF další krok ke zlepšení charakteristik dialyzačních koncentrátů a z nich připravovaného dialyzačního roztoku.

Koncentráty BIC AF jsou určeny pro průběžnou přípravu dialyzačního roztoku pro intermitentní bikarbonátovou hemodialýzu (HD) a on-line hemodiafiltraci (HDF). Dialyzační léčba s těmito roztoky je účinnější a vykazuje obecně vyšší biokompatibilitu než léčba klasickým roztokem s kyselinou octovou. Koncentráty BIC AF se používají stejným způsobem jako standardní dialyzační koncentráty (s kyselinou octovou).

Koncentráty s kyselinou citronovou prokázaly ve studiích řadu pozitivních dopadů na průběh a výsledky dialyzační léčby souvisejících s nahrazením kyseliny octové kyselinou citronovou.

 

 • VYŠŠÍ BIOKOMPATIBILITA DIALYZAČNÍ PROCEDURY

Snížená trombogennost mimotělního obvodu v důsledku lokálního poklesu koncentrace ionizovaného kalcia v dialyzátoru díky tvorbě komplexů kalcia a citrátu.

- možná výrazná redukce dávek heparinu, a to jak nefrakcionovaného (1,2,3,4), tak nízkomolekulárního (5), nebo dokonce provádění HD, resp. HDF zcela bez heparinu (6,7,8,9,10).

- dobře využitelné zvláště u pacientů s HIT a po operačních zákrocích (8,10).

- výhodná alternativa při SLED bez rizika přílišné alkalizace pacienta spojeného s regionální citrátovou antikoagulací (10,11,12).

Bezprostředně po přechodu z klasického dialyzačního roztoku s kyselinou octovou na roztok s kyselinou citrónovou výrazně klesají hodnoty CRP (5,13).

Minimální koncentrace acetátu nebo jeho úplná absence v roztoku snižuje proinflamatorní dopady dialýzy, produkce IL-1, IL-6 a proinflamatorních cytokinů v monocytech a polymor-fonukleárních neutrofilech je při dialýze s citrátovým roztokem nižší (6,14,15,16,17,18,19,20).

Při dialýze s citrátovým roztokem se rovněž snižuje oxidační stres, charakterizovaný hladinou myeloperoxidázy (6,21).

 

 • ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI HD (HDF) PŘI JINAK NEZMĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH

Řada prací zjistila mírný nárůst účinnosti dialýzy s citrátovým roztokem (zvýšení spKt/V o 5–7%) (4,14,22), některé práce ale tento nárůst nezjistily (23).

 

 • SNÍŽENÁ TVORBA KALCIOVÝCH DEPOZIT V DIALYZAČNÍM PŘÍSTROJI

Díky částečnému vyvázání vápníkových iontů v dialyzátu dochází ke snížení tvorby usazenin v okruhu dialyzačního přístroje (24).

 

 • SNÍŽENÍ PRODUKCE OXIDU DUSNÉHO (NO)

Nepřítomnost acetátu vylučuje tvorbu oxidu dusného a tím snižuje možnou vasodilataci (25).

 

 • NIŽŠÍ NÁRŮST KONCENTRACE IONIZOVANÉHO KALCIA

To je výhodné u pacientů se sklonem k arytmiím (26). Na druhou stranu jsou práce poukazující v důsledku toho na riziko zvýšeného výskytu hypotenzí (26, 27). Jiné práce vyšší výskyt hypotenzí ale nezjistily (23), nebo dokonce zjistily zlepšení hemodynamické stability při použití roztoků zcela bez acetátu (28).

 

 • PLASMATICKÁ HLADINA iPTH

Nižší hladina ionizovaného kalcia v plasmě vede k mírnému nárůstu hodnoty iPTH během dialýzy. Údaje o velikosti tohoto nárůstu se velmi různí, od jednotek procent (29) až po několik desítek procent (23). Přehledové práce dlouhodobě dokazují, že s přechodem na citrátový roztok k žádným významným změnám hladin kalcia a iPTH nedochází (1, 30).

 

URČENÍ VÝROBKU

Koncentráty BIC AF jsou určeny pro provádění hemodialýzy (HD) i on-line hemodiafiltrace (HDF).

V závislosti na výchozí plasmatické hladině kalcia může dojít s přechodem na tyto koncentráty k jejímu mírnému poklesu a k nárůstu koncentrace PTH (6). U pacientů používajících klasický dialyzační roztok s koncentrací kalcia 1,25 mmol/l je proto vhodné s převedením na koncentráty BIC AF použít koncentraci 1,5 mmol/l (1, 2).

Koncentráty BIC AF jsou použitelné na všech běžně používaných typech dialyzačních přístrojů.

 

REFERENCE

 1. Polakovič V, Lopot F, Švára F: Dialyzační koncentrát Citrasate® – In vitro testy a výsledky použití koncentrátu Citrasate® při in vivo bikarbonátové hemodialýze a on-line hemodiafiltraci, závěrečná zpráva, 2010, http://www.meditespharma.cz/downloads/citrasate_ref9.pdf
 2. Kossmann RJ, Callan R, Ahmad S: Fifty-five Percent Heparin Reduction is Safe with Citrate Dialysate in Chronic Dialysis Patients. ASN’s 39th Annual Renal Week Meeting November 2006
 3. Ahmad S et al: Heparin reduction with citrate dialysate. Nephrol Dial Transpl, 21, 2006, Suppl 4 (abstract)
 4. Gabutti L, Lucchini B, Marone C et al: Citrate – vs. Acetate-based Dialysate in Bicarbonate Haemodialysis: Consequences on Haemodynamics, Coagulation, Acid-base Status, and Electrolytes. BMC Nephrology, 2009, 10(1):7 doi:10.1186/1471-2369-10-7
 5. Bunia J, Wolf H, Ahrenholz P: The long-term use of citrate-enriched dialysate reduces plasma level of C-reactive protein in dialysis patients. 52nd ERA-EDTA Congress, May 28-31, 2015 London, abstract (poster)
 6. Winkler R, Ahrenholz P, Paetow W et al: Reduction of Heparin and Oxidative Potential by means of Citrasate® in High-Flux Dialysis (HDF) and Online Hemodiafiltratin (oIHDF) in Pre- and Postdilution. Chapter 24 in: Suzuki H: Hemodialysis, InTech, 2013. doi:10.5772/52037
 7. Cheng YL, Yu AW, Tsang KY et al: Anticoagulation during haemodialysis using a citrate-enriched dialysate: a feasibility study. Nephrol Dial Transplant, 2011, 26(2):641-646. doi:10.1093/ndt/gfq396
 8. Aniort J, Petitclerc T, Créput C: Safe use of Citric Acid-Based Dialysate and Heparin Removal in Postdilution Online Hemodiafiltration. Blood Purif. 2012, 34:336-343. doi:10.1159/000345342
 9. Sands JJ, Kotanko P, Segal JH et al: Effects of Citrate Acid Concentrate (Citrasate®) on Heparin N Requirements and Hemodialysis Adequacy: A Multicenter, Prospective Noninferiority Trial. Blood Purif. 2012, 33:199-204. doi:10.1159/000334157
 10. Ahmad S, Tu A: Heparin Free Slow Low Efficiency Dialysis (SLED) Using Citrate Dialysate (CD) Is Safe and Effective. CRRT Conference March 7–10, 2007, San Diego, Blood Purif. 2007, 25:191, abstract
 11. Tu A, Ahmad S: Heparin-Free Hemodialysis with Citrate-Containing Dialysate in Intensive Care Patients. Dialysis and Transplantation, October 2000, 29(10)
 12. Madison JR, Ilumin MP, Chin AI: Citrate-containing dialysate is well tolerated during slow extended daily dialysis in the ICU. J Am Soc Nephrol. 2005, 16:314A
 13. Panichi V, Fiaccadori E, Rosati A, Fanelli R, Bernabini G, Scatena A, Pizzarelli F: Post-dilution on Line Haemodiafiltration with Citrate Dialysate: First Clinical Experience in Chronic Dialysis Patients. The Scientific World J. 2013, doi:10.1155/2013/703612
 14. Lopot F, Švára F, Polakovič V: Bikarbonátová hemodialýza s A-koncentrátem s kyselinou citrónovou (Citrasate®). Aktuality v nefrologii, roč.15, 2009, č. 3, 105-110
 15. Bryland A, Wieslander A, Carlsson O et al: Citrate treatment reduces endothelial death and inflammation under hyperglycaemic conditions. Diabetes & Vascular Disease Research, 2011, 9(1):42–51. doi:10.1177/1479164111424297
 16. Matsuyama K, Tomo T, Kadota J: Acetate-free blood purification can impact improved nutritional status in hemodialysis patients. Journal of Artificial Organs, 2011, 14(2):112-119. doi:10.1007/s10047-010-0551-7
 17. Bingel M, Lonnemann G, Koch, Dinarello CA, Shaldon S: Enhancement of in-vitro human interleukin-1 production by sodium acetate. Lancet. 1987, 329(8523):14-16. doi:10.1016/S0140-6736(87)90703-3
 18. Higuchi T, Yamamoto C, Kuno T, Okada K, Soma M, Fukuda N, Nagura Y, Takahashi S, Matsumoto K: A comparison of bicarbonate hemodialysis, hemodiafiltration, and acetate-free biofiltration on cytokine production. Ther Apher Dial. 2004, 8(6):460-467. doi:10.1111/j.1774- 9979.2004.00194.x
 19. Todeschini M, Macconi D, García Fernández N, Ghilardi M, Anabaya A, Binda E, Morigi M, Cattaneo D et al: Effect of acetate-free biofiltration and bicarbonate hemodialysis on neutrophil activation. American Journal of Kidney Diseases, October 2002, 40(4):783-793
 20. Grundström G et al: Replacement of acetate with citrate in dialysis fluid: a randomized clinical trial of short term safety and fluid biocompatibility. BMC Nephrology 2013, 14(1):216. doi:10.1186/1471-2369-14-216
 21. Bunia J, Ziebig R, Wolf H, Ahrenholz P: Reduction of heparin and oxidative stress using citrate-enriched dialysate in high-flux dialysis. ERA-EDTA Congress, 2013, abstract (poster)
 22. Kossmann RJ, Gonzales A, Callan R, Ahmad S: Increased Efficiency of Hemodialysis with Citrate Dialysate: A Prospective Controlled Study. CJASN 2009, 4(9):1459-1464. doi:10.2215/CJN.02590409
 23. Calabrese G, Steckiph D, Bertucci A, Baldin C, Petraruolo M, Mancuso D, Vagelli G, Gonella M: Citrate vs. acetate dialysate-reinfusate in on-line postdilution HDF. Nephrol Dial Transplant, 2013, 28 (Suppl 1), SP416
 24. Karlsson D et al: Less calcium carbonate fouling in the pre-dialyzer ultrafilter using a new dialysis fluid containing citrate. Euromembrane Conference 2012, poster
 25. Amore A, Cirina P, Mitola S et al: Acetate intolerance is mediated by enhanced synthesis of nitric oxide by endothelial cells. J Am Soc Nephrol, 1997, 8: 1431-1436
 26. De Sequera Ortiza P, Ramóna PA, Pérez-García R, Pratsa EC, Coboa PA, Arroya RA, Diaza MO, Carreteroa MP: Accute effect of citrate bath on postdialysis alkalaemia. Nefrologia, 2015, 35:164-171. doi: 10.1016/j.nefro.2014. 10. 001
 27. Rocha AD, Padua VC, Oliviera E, Guimaraes MM, Lugon JR, Strogoff de Matos JP: Effects of citrate enriched bicarbonate-based dialysate on anticoagulation and dialyzer reuse in maintenance hemodialysis patients. Hemodial International, 2014, 18:467-472. doi:10.1111/hdi.12113
 28. Daimon S, Dan K, Kawano M: Comparison of Acetate-Free Citrate Hemodialysis and Bicarbonate Hemodialysis Regarding the Effect of Intra- Dialysis Hapotension and Post-Dialysis Malaise. Therap Apher and Dialysis, 2011, 15(5):460-465. doi:10.1111/j.1744-9987.2011.00976.x
 29. Šafránek R, Moučka P, Vávrová J, Palička V, Pavlíková L, Dusilová-Sulková S: Changes of Serum Calcium, Magnesium and Parathyroid Hormone Induced by Hemodialysis with Citrate-Enriched Dialysis Solution. Kidney Blood Press Research, 2015, 40:13-21. doi:10.1159/000368478
 30. Wolf H: Citrathaltige Dialysate – die Innovation für die chronische Dialyse, Teil 2. Spektrum des Dialyse & Apherese, 2015, 5:28-31

 

DOPLŇKOVÁ LITERATURA:

Huang A, Sandholm K, Jonsson N, Nilssson A, Wieslander A, Grundström G, Hancock S, Nilsson-Ekdahl K: Low concentration of citrate reduce complement and granulocyte activation in vitro in human blood, Clin Kidney J, 2015, 8:31-37

Raimundo M, Crichton S, Lei K, Sanderson B, Smith J, Brooks J, Ng J, Lemnich Smith J: Maintaining normal levels of ionized calcium during citrate-based renal replacement therapy is associated with stable PTH, Nephron Clin Pract, 2013, 4:124-131