slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

Vítejte na našich stránkách

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r. o., je jediným českým výrobcem hemodialyzačních koncentrátů a největší výrobce roztoků pro kontinuální eliminační metody.

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r. o., působí na trhu nepřetržitě již od roku 1992. Od svého vzniku se specializuje na výrobu koncentrátů pro hemodialyzační léčbu, a to zejména koncentrátů pro acetátovou a bikarbonátovou dialýzu. Od roku 2008 je společnost držitelem výhradní licence od společnosti Advanced Renal Technologies, Inc. U.S.A., pro výrobu, distribuci, prodej a použití kyselého hemodialyzačního roztoku CITRASATE® pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Dalším výrobním programem je od roku 1997 výroba sterilních léčivých přípravků plněných do plastových vaků. Jedná se o laktátové hemofiltrační roztoky MEDISOL K2. V roce 2002 byly na trh uvedeny soupravy pro bikarbonátovou kontinuální hemofiltraci s obchodním názvem MEDISOL Bi0 a MEDISOL Bi4.

Tyto aktivity doplňuje od počátku existence společnosti distribuce obchodního zboží - léčiv a zdravotnických prostředků, zejména prostředků pro enterální a parenterální výživu,  bikarbonátové patrony, sety aj.

Společnost má vlastní nákladní auta pro distribuci výrobků a zboží. Nákladní auta jsou vybavena termoskříněmi pro zajištění teplotních podmínek při přepravě  a  plošinou pro zajištění nakládky a vykládky.

Systém zajištění kvality výrobků je založen na důsledném dodržování pravidel správné výrobní praxe. Jejich dodržování je předmětem pravidelné inspekční činnosti  Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Společnost je držitelem Certifikátu SVP pro výrobce.

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r.o., má zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 13485:2012 a je držitelem výrobkových certifikátů pro hemodialyzační koncentráty.