slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

Standardní koncentráty

Hemodialyzační koncentráty slouží k přípravě dialyzačního roztoku, který je používán k léčbě akutního a chronického selhání ledvin. Příprava dialyzačního roztoku probíhá v dialyzačním monitoru smícháním kyselé složky a alkalické složky hemodialyzačního koncentrátu s upravenou vodou v předepsaném poměru. Naše portfolio obsahuje 30 typů koncentrátů pro plné pokrytí medicínských požadavků na individualizaci dialyzační léčby. Kvalita našich hemodialyzačních koncentrátů odpovídá požadavkům platného Českého lékopisu (v souladu s Ph. Eur.)

Pro zajištění kvality

  • Koncentráty pro hemodialýzu jsou vyráběny podle zásad správné výrobní praxe (GMP) v čistých klimatizovaných prostorech s využitím čištěné vody připravené pomocí reverzní osmózy
  • V technologii přípravy koncentrátů je zařazena účinná mikrofiltrace na speciálních filtrech s vysokou odlučovací schopností
  • Veškeré vstupní materiály a všechny šarže vyrobených koncentrátů jsou analyticky kontrolovány v nezávislých akreditovaných laboratořích

Ke stažení