slogan

slogan

slogan

ČeskyEnglish

Profil společnosti

Společnost MEDITES PHARMA, spol. s r.o., je od svého vzniku v roce 1992 producentem roztoků pro léčbu selhání ledvin a stala se, díky věrnosti a uznání zákazníků, největším a jediným výrobcem těchto roztoků v České republice.

Trvalou spoluprací s odbornou lékařskou veřejností jsme postupně sestavili komplexní sortiment více než 30-ti typů acetátových a bikarbonátových koncentrátů plně pokrývající medicínské požadavky na individualizaci léčby selhání či nedostatečné činnosti ledvin.. Sortiment byl doplněn od roku 2008 o kyselý hemodialyzační koncentrát CITRASATE®  zakoupením licence od společnosti Advanced Renal Technologies, Inc., U.S.A.

Od roku 2012 probíhá výroba hemodialyzačních koncentrátů v nových prostorech a na nejmodernějších výrobních zařízeních, splňujících veškeré evropské normy, čímž se zvýšila nejen kvalita a efektivnost výroby, ale i celková výrobní kapacita.

Modernizace výroby byla uskutečněna s  využitím dotace z fondů Evropské unie.

V souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS a na základě auditu notifikované osoby č.1023 - ITC, a.s., Zlín vydal MEDITES PHARMA, spol. s r.o., ES Certifikát na zdravotnické prostředky - Hemodialyzační koncentráty.

V roce 1997 bylo otevřeno pracoviště pro výrobu léčivých přípravků plněných do plastových vaků.

Pracoviště splňuje všechny podmínky pro výrobu kvalitních farmaceutických výrobků srovnatelných s výrobky vyspělých zahraničních společností a prošlo koncem roku 2011 výraznou modernizací. Pro zajištění kvality je vybaveno moderním technologickým zařízením renomovaných firem a vysokým standardem technologických postupů. Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl vystaven Certifikát správné výrobní praxe.

Tato technologie nám umožnila vstoupit do oblasti nepoměrně mladších očišťovacích metod krve než představuje tradiční hemodialýza. V roce 1998 jsme uvedli na trh substituční roztoky pro kontinuální eliminační metody (CVVH, CVVHD aj.) pod obchodním názvem Medisol. V počátku se jednalo o roztok s obsahem laktátu - Medisol K2 , který jsme v r. 2002 doplnili o bikarbonátový systém Medisol Bi. Tím se nám podařilo rozšířit pokrytí medicínských potřeb při uplatňování těchto metod. Roztoky jsou dodávány ve vícevrstvých vacích bez obsahu PVC o objemu 5000 ml (v případě Medisolu Bi0 a Medisolu Bi4 je roztok konstituován ze dvou složek až před použitím).